Monthly Archives: May 2017

CANCER PREVENTING FOODS

Garike hullu juice can be taken for any type of Cancer. Beans controls blood pressure and increases the white blood corpuscles, due to its rich phosphorus content.  It also helps to prevent cancer. A plaster of the Aloe leaf is said to be a folk remedy for tumours, the root decoction for stomach cancer.  Also [...]

By |2017-05-18T12:58:57+05:30May 18th, 2017|Natural Remedies|0 Comments

Natural Remedies – Cancer Treatment

BUTTERFRUIT OR AVOCADO Eggplant, Avocadoes and Pears target the health and function of the womb and cervix of the female - they look just like these organs. Today's research shows that when a woman eats 1 avocado a week, it balances hormones, sheds unwanted birth weight and prevents cervical cancers. And how profound is this? [...]

By |2017-05-17T19:08:04+05:30May 17th, 2017|Natural Remedies|0 Comments

Bisibele Bath

Ingredients Rice -1 cup(250 gm) Split Red gram/Toor Dal- 1 cup(250 gm) Groundnut- 3 table spoon Carrot(chopped)-100 gm Beans(chopped)-100 gm German Turnip(chopped)-250 gm Green Peas-100 gm Tomato(chopped)-4 Capsicum(chopped)- 1/2 cup Byadagi Chilli -50 gm (15) Guntur Chilli -25 gm (7) Dry red Chilli- 2 to 3 Asafoetida-1/2 tea spoon Split Bengal gram - 2 table [...]

By |2017-11-24T10:20:41+05:30May 17th, 2017|Food Recipe English|0 Comments

CANCER TREATMENT BY NUTRIENT ENERGY

(Source : www.dsresearchcentre.com) S. Research Centre is a premier research institute developing treatments through the Science of Nutrient Energy based on Ancient Ayurveda in India. Today it has five units throughout the country. They are located at: Varanasi (Uttar Pradesh), Kolkata (West Bengal), Guwahati (Assam), Bangalore (Karnataka) Mumbai (Maharashtra). Hyderabad (Andhra Pradesh) New clinics in [...]

By |2017-05-15T15:07:12+05:30May 15th, 2017|Natural Remedies|0 Comments

THROAT CANCER

Throat cancer patients who have lost their voice can look forward to speaking again, without having to shell out thousands on an artificial voice box. Dr Vishal Rao, Bengaluru-based (Karnataka, Bharat) oncologist, has invented a voice prosthesis priced at just Rs 50. The device weighs just about 25 grams and is seen as a boon [...]

By |2017-12-09T00:35:13+05:30May 15th, 2017|Natural Remedies|0 Comments

ಸರಳತೆ

ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತರೂ, ಭಕ್ತಿಪಥದ ಪ್ರಚಾರಕರೂ ಆದ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಕಣ ್ಣಗೆ ಬಿದ್ದ. ಆತ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಪಠನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಚೈತನ್ಯರು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓದುತ್ತ ಓದುತ್ತ [...]

By |2017-05-15T00:07:18+05:30May 15th, 2017|Kannada Articles|0 Comments

ಸಹಕಾರ

ಒಮ್ಮೆ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡವು. ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು. "ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಸಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ," ಹೀಗೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನೂ ತಂದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದವು. ಕೈಗಳು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದವು. ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಗಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದವು. ಗಂಟಲು ನುಂಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಿತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳÀ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಸಫಲವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೊಟ್ಟೆ [...]

By |2017-05-15T00:06:01+05:30May 15th, 2017|Kannada Articles|0 Comments

ಸಾವಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಈ ಎರಡಕ್ಷರದ ಪದ ಯಾರನ್ನು ತಾನೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸದು? ಆದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ? ಈ ಸಾವಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲವೇನೊ? ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಹಮಾನವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸಾವಿನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಸರತಿಯೆಂಬ ಕಟು ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕುಣ ದು ಅಣಕಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಉದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು [...]

By |2017-05-15T00:04:12+05:30May 15th, 2017|Kannada Articles|0 Comments

ನಿಜವಾದ ಸುಹೃತ್

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ (9.18) ಭಗವಂತ ತಾನು ಈ ಲೋಕದ ಸುಹೃತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸುಹೃತ್ ಎಂದರೆ ಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತೈಷಿ. ಶಂಕರರು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವವನು' ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ಕಡಲ ತೀರದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಂಡ. ಒಂದು ತನ್ನದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರದ್ದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಭಗವಂತನದ್ದು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ [...]

By |2017-05-15T00:02:24+05:30May 15th, 2017|Kannada Articles|0 Comments

ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ

ಒಂದೂರಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಒಮ್ಮೆ ‘ಶಾಂತಿ’ ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವರೊ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಡಂಗುರ ಹೊಡೆಸಿದ. ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ರಾಜ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಅವನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಒಂದನೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು, ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಂತವಾದ ಸರೋವರವಿತ್ತು. ನೋಡಿದವರು ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕೇತವೆಂದು [...]

By |2017-05-14T23:57:19+05:30May 14th, 2017|Kannada Articles|0 Comments