ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಬೂಕ್ಸ್ಟ್ (೧೦ ಬುಕ್ಸ್) – Swami Vivekananda Kannada Bookset (10 books)

500.00

Categories: ,

Description

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ.

೧. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ – ಕುವೆಂಪು
೨. ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ
೩. ಕೊಲಂಬೊ ಇಂದ ಆಲ್ಮೊರಕ್ಕೆ
೪. ಕರ್ಮ ಯೋಗ
೫. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ
೬. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ
೭. ರಾಜ ಯೋಗ
೮. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು
೯. ಚಿಕಾಗೋ ಉಪನ್ಯಾಸ
೧೦. ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಾಂತ

Additional information

Weight 2.5 kg
Dimensions 20 × 50 × 35 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಬೂಕ್ಸ್ಟ್ (೧೦ ಬುಕ್ಸ್) – Swami Vivekananda Kannada Bookset (10 books)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment