ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಸೆಟ್ (ಲಾರ್ಜ್ – ೧೭ ಬುಕ್ಸ್) – Swami Vivekananda Kannada Book set (large – 17 books)

1,045.00

Description

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ.

೧. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ – ಕುವೆಂಪು
೨. ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ
೩. ಕೊಲಂಬೊ ಇಂದ ಆಲ್ಮೊರಕ್ಕೆ
೪. ಕರ್ಮ ಯೋಗ
೫. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ
೬. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ
೭. ರಾಜ ಯೋಗ
೮. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು
೯. ಚಿಕಾಗೋ ಉಪನ್ಯಾಸ
೧೦. ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಾಂತ
೧೧. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪತ್ರಮಾಲೆ
೧೨. ವೀರ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
೧೩. ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತ ವಿವೇಕಾನಂದ
೧೪. ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ವಿವೇಕಾನಂದ
೧೫. ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
೧೬. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ
೧೭. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ

Additional information

Weight 4.2 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಸೆಟ್ (ಲಾರ್ಜ್ – ೧೭ ಬುಕ್ಸ್) – Swami Vivekananda Kannada Book set (large – 17 books)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment