POTATO CHIPS ಪೊಟೇಟೋ ಚಿಪ್ಸ್

2017-12-04T20:43:38+05:30

ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ! ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ

POTATO CHIPS ಪೊಟೇಟೋ ಚಿಪ್ಸ್2017-12-04T20:43:38+05:30

CHAT MASALA POWDER ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ

2017-12-04T20:46:45+05:30

ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಲೆಟ್, ಕೆಲವು ಗ್ರೇವಿಗಳಲ್ಲಿ,

CHAT MASALA POWDER ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ2017-12-04T20:46:45+05:30

BIRANJI RICE & CAPSICUM YENNEGAYI ಬಿರಂಜಿ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಯಿ

2017-12-04T20:47:12+05:30

ಬಿರಂಜಿ ರೈಸ್, ವಿಶೇಷ ರುಚಿಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೆಸಿಪಿ. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:- 1

BIRANJI RICE & CAPSICUM YENNEGAYI ಬಿರಂಜಿ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಯಿ2017-12-04T20:47:12+05:30

BABY CORN PEPPER DRY ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ

2017-12-04T20:47:22+05:30

ಮಕ್ಕಳ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್. ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

BABY CORN PEPPER DRY ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ2017-12-04T20:47:22+05:30

SIMPLE VEG PALAV ಸಿಂಪಲ್ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್

2017-12-04T20:47:39+05:30

ಪಲಾವ್ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ. ಈ

SIMPLE VEG PALAV ಸಿಂಪಲ್ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್2017-12-04T20:47:39+05:30
Go to Top