+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಹೇಚಿ ಥೋರ ಭಕ್ತಿ

//ಹೇಚಿ ಥೋರ ಭಕ್ತಿ

ಹೇಚಿ ಥೋರ ಭಕ್ತಿ

ಹೇಚಿ ಥೋರಭಕ್ತಿ ಆವಡತೇ ದೇವಾ
ಸಂಕಲ್ಬಾವೀ ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೀ||

ಠೇವಿಲೇ ಅನಂತೇ ತೈಸೇಚಿ ರಹಾವೇ
ಚಿತ್ತೀ ಅಸೋ ದ್ಯಾವೇ ಸಮಾಧಾನ||

ವಾಹಿಲ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗ ದುಃಖಚಿ ಕೇವಳ
ಭೋಗಣೇ ತೇ ಫಳ ಸಂಚಿತಾಚೇ||

ತುಕಾಮ್ಹಣೇ ಘಾಲೂಂ ತಯಾವರೀ ಭಾರ
ವಾಹೂ ಹಾ ಸಂಸಾರ ದೇವಾಪಾಯೀ||

—-ತುಕಾರಾಮ

By | 2015-04-30T06:35:49+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment