+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಹರ ಹರ ಹರ ಭೂತನಾಥ

//ಹರ ಹರ ಹರ ಭೂತನಾಥ

ಹರ ಹರ ಹರ ಭೂತನಾಥ

ಹರ ಹರ ಹರ ಭೂತನಾಥ ಪಶುಪತಿ|
ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಪಿನಾಕಪಾಣಿ||

ಊರ್ಧ್ವ ಜ್ವಲತ ಜಟಾಜಾಲ ನಾಚತ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಭಾಲ
ಸಪ್ತಭುವನ ಧರತ ತಾಲ
ಟಲಮಲ ಅಬನೀ||

—-ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದ

By | 2015-04-30T06:25:02+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment