+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಹರಿದಾಸುಲು ವೆಡಲು

//ಹರಿದಾಸುಲು ವೆಡಲು

ಹರಿದಾಸುಲು ವೆಡಲು

ಹರಿದಾಸುಲು ವೆಡಲು ಮುಚ್ಚಟ ಗನಿ
ಆನಂದಮಾಯೇ, ದಯಾಲೋ||

ಹರಿಗೋವಿಂದ ನರಹರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯನಿ
ವರಸುಗ ನಾಮಮುಲ ಕರುಣತೊ ಜೇಯುಚು||

ಸಂಗತಿಗಾನು ಮೃದುಂಗ ಘೋಷಮುಲಚೇ
ಪೊಂಗುಚು ವೀಧುಲ ಕೇಗುಚು ಮೆರಯುಚು||

ಜ್ಞಾನಮುತೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನಮುತೋ ಮಂಚಿ
ಗಾನಮುತೋ ಮೆನು ದಾನ ಮೊಸಂಗುಚು||

ರಾಜರಾಜುನಿಪೈ ಜಾಜುಲು ಚೆಲ್ಲುಚು
ರಾಜಿಲ್ಲುಚು ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿತೋ ಗೂಡಿ||

—-ತ್ಯಾಗರಾಜ

By | 2015-04-30T06:32:11+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment