+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಹಮಾರೇ ಮುರಲೀವಾರೋ

//ಹಮಾರೇ ಮುರಲೀವಾರೋ

ಹಮಾರೇ ಮುರಲೀವಾರೋ

ಹಮಾರೇ ಮುರಲೀವಾರೋ ಶ್ಯಾಮ್||

ಬಿನ ಮುರಲಿ ವನಮಾಲ ಚಂದ್ರಿಕಾ
ನಹಿ ಪಹಿಚಾನತ್ ನಾಮ್||

ಗೋಪರೂಪ ಬೃಂದಾವನಚಾರೀ
ವ್ರಜಜನ ಪೂರನ ಕಾಮ್|
ಯಾಹೀ ಸೋ ಹಿತ ಚಿತ್ತ ಬಡೋ ನಿತ
ದಿನ ದಿನ ಪಲಛಿನ ಯಾಮ್||

ನಂದೀಸುರ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಕುಲ್
ಬರಸಾನೋ ಬಿಸರಾಮ್|
ನಾಗರಿದಾಸ ದ್ವಾರಿಕಾ ಮಥುರಾ
ಇನಸೋ ಕೈಸೋ ಕಾಮ್||

—-ನಾಗರೀದಾಸ

By | 2015-04-30T06:22:05+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment