+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮರಾಈ

//ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮರಾಈ

ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮರಾಈ

ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮರಾಈ ರಘುಪತಿ ರಘುರಾಈ||
ವಿಪದ ಸುನೋ ಪ್ರಭು ಹಮಾರೀ
ಜಾನತ ಹೂ ಜಗಕೇ ಸಾರೀ|
ಶರಣ ಆಯೇ ಪಾರ ಕೀ ಜೋ
ಭವ ಸಾಗರ ತಾರೀ||

By | 2015-04-30T05:59:40+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment