+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ

//ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಘುಪತಿ ರಘುರಾಯೀ|
ಭಜಲೇ ಅಯೋಧ್ಯಾನಾಥ ದೂಸರಾ ನ ಕೋಯೀ||

ರಸನಾ ರಸ ನಾಮ ಲೇತ ಸಂತನಕೋ ದರಶ ದೇತ|
ಈಷತ ಮುಖಚಂದ್ರಬಿಂದು ಸುಂದರ ಸುಖದಾಯೀ||

ಹಸನ ಬೋಲನ ಚತುರಚಾಲ ಅಯನ ವಯನ ದೃಗವಿಶಾಲ|
ಭೃಕುಟಿಕುಟಿಲ ತಿಲಕಭಾಲ ನಾಸಿಕಾ ಸುಹಾಯೀ||

ಕೇಶರಕೋ ತಿಲಕ ಭಾಲ ಮಾನೋ ರವಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ|
ಮಾನೋ ಗಿರಿಶಿಖರ ಫೋಡಿ ಸುರಸರಿ ಬಹಿರಾಯೀ||

ಮೋತಿನಕೋ ಕಂಠಮಾಲ ತಾರಾಗಣ ಉರ ವಿಶಾಲ|
ಶ್ರವಣಕುಂಡಲ ಝಲಮಲಾತ ರತಿಪತಿ ಛವಿ ಛಾಯೀ||

ಸಖಾಸಹಿತ ಸರಯೂತೀರ ವಿಹರೇ ರಘುವಂಶವೀರ|
ತುಲಸೀದಾಸ ಹರಷ ನಿರಖಿ ಚರಣರಜ ಪಾಯೀ||

—-ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-30T05:57:07+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment