+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಸಿಂಹಚಾರೀ ಖಪಥ ಧಾವೇ

//ಸಿಂಹಚಾರೀ ಖಪಥ ಧಾವೇ

ಸಿಂಹಚಾರೀ ಖಪಥ ಧಾವೇ

ಸಿಂಹಚಾರೀ ಖಪಥ ಧಾವೇ
ಅಸುರ ಸುರಗಮ ಗಗನೇ ಛಾವೇ
ರಕ್ತ ಬೀಜ ಮಾರೀ ಕರೇ ರುದಿರ ಧಾರೇ||

ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಕರತ ಧ್ಯಾನ
ಭಯೇ ಧರಣೀ ಕಂಪಮಾನ
ಆವೇ ಹರಿ ಶಂಖನಾದೇ ಸಕಲ ಚರಣ ಪಾವೇ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಿ ಹರ ಧರಣೀ ಅಂಬರ
ಸಿದ್ಧ ಕಿನ್ನರ ಸಜಲ ಜಲಧರ
ಜ್ಯೋತಿಃ ಸಂಚಾರೇ||

By | 2015-04-29T12:55:49+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment