+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಸಕಲಿ ತೋಮಾರ್ ಇಚ್ಛಾ

//ಸಕಲಿ ತೋಮಾರ್ ಇಚ್ಛಾ

ಸಕಲಿ ತೋಮಾರ್ ಇಚ್ಛಾ

ಸಕಲಿ ತೋಮಾರ್ ಇಚ್ಛಾ
ಇಚ್ಛಾಮಯೀ ತಾರಾ ತುಮಿ|
ತೋಮಾರ್ ಕರ್ಮ ತುಮಿ ಕೊರೊ ಮಾ
ಲೋಕೇ ಬೋಲೇ ಕೊರಿ ಆಮಿ||

ಪಂಕೇ ಬದ್ಧ ಕೊರೊ ಕರೀ
ಪಂಗುರೇ ಲಂಘಾಓ ಗಿರಿ|
ಕಾರೇ ದಾಓ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಪದ
ಕಾರೇ ಕೊರೊ ಅಧೋಗಾಮೀ||

ಆಮಿ ಯಂತ್ರ ತುಮಿ ಯಂತ್ರಿ
ಆಮಿ ಘರ ತುಮಿ ಘರಣೀ|
ಆಮಿ ರಥ ತುಮಿ ರಥೀ
ಜೇಮನಿ ಚಾಲಾಓ ತೇಮನಿ ಚಲಿ||

—-ರಾಜಾ ನವಚಂದ್ರ

By | 2015-04-29T12:46:47+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment