+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶ್ರೀ ದಶರಥನಂದನ

//ಶ್ರೀ ದಶರಥನಂದನ

ಶ್ರೀ ದಶರಥನಂದನ

ಶ್ರೀ ದಶರಥನಂದನ
ಪದಾರವಿಂದ ವಂದ ರೇ||

ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ
ಗಾವೂ ಅಭಿರಾಮ ಛಂದ ರೇ||

ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ
ಮಕರಧ್ವಜಮರ್ದನ|
ಯಮಯಂತ್ರಣಾಭಂಜನ
ಭಜ ರಘುಕುಲ ಚಂದ ರೇ||

ನಧರದಾರ್ವಾಶ್ಯಾಮಲ
ನಯನಾನಂದ ನಿರ್ಮಲ|
ಮಂಡಿತಜಟಾಮಂಡಲ
ಮುಖೇ ಹಾಸಿ ಮೃದು ಮಂದ ರೇ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ತಪಾನಂದ

By | 2015-04-29T11:47:38+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment