+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶ್ರೀರಾಮ ತುಹಿ

//ಶ್ರೀರಾಮ ತುಹಿ

ಶ್ರೀರಾಮ ತುಹಿ

ಶ್ರೀರಾಮ ತುಹಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಹಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ತುಹಿ ಆದಿಶಕತಿ||

ತುಹಿ ಸೃಜನ ಪಾಲನ ಸಂಹರಣ ಕರ
ಶಾಂತಿವಿಧಾರಣ ತುಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ||

ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಕಟ ಹೋ ಯಹ್ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇ
ಶಿಖಾವತ ಸಬ ಧರಮ ಸಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರತೀತಿ|

ಧನ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತುಮ ದಯಾಲ ಭಗವಾನ್
ದೇಹು ಪಿರಭು ಜ್ಞಾನಧನ ಔರ ಶುದ್ಧಭಕತಿ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಅಪೂರ್ವಾನಂದ

By | 2015-04-29T12:38:48+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment