+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಸುರಧುನೀ

//ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಸುರಧುನೀ

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಸುರಧುನೀ

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಸುರಧುನೀ
ಕರುಣಾರೂಪಿಣೀ ಮಾ ಆಮಾರ್||

ಆಸಿಲೇ ಧರಾಯ್ ಧರಿ ನರಕಾಯ್
ಜುಡಾತೇ ತಾಪಿತ ಹಿಯಾ ಸಬಾರ್||

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧ ಚಿನ್ಮಯಕಾಯ್
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರುಣಿಮಾ ತಾಯ್|
ಅರೂಪ ಉಥಲೇ ಓರೂಪ ಆಭಾಯ್
ಪರಾಣ ಮಾ ತಾಯ್ ಜಗಜಗನಾರ್||

ನಿತ್ಯನಂದಿತಾ ನಿಖಿಲವಂದಿತಾ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧಿತಾ|
ಗುಣಾತೀತಾ ಮಾತಾ ಪುನ ತುಮಿ ಪಿತಾ||

ಸಾಧುಸಜ್ಜನಜನನೀ ತುಮಿ ಮಾ
ಅಸಾಧು ದುರ್ಜನ ಸುತ ತೋಮಾರ್|
ಬಹೇ ನಿರಂತರ ಅಂತಹೀನ ಧಾರ್
ತವ ಅನಂತ ಕರುಣಾ ಧಾರ್||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಚಂಡಿಕಾನಂದ

By | 2015-04-29T11:53:21+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment