+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶ್ಯಾಮಲ ಕದಂಬ ಮೂಲೇ

//ಶ್ಯಾಮಲ ಕದಂಬ ಮೂಲೇ

ಶ್ಯಾಮಲ ಕದಂಬ ಮೂಲೇ

ಶ್ಯಾಮಲ ಕದಂಬ ಮೂಲೇ
ಮುರಲೀ ಬಾಜಾವತ
ಖೇಲತ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ್||

ನವನೀರದ ನೇತ್ರೇ ಜೈಸೇ
ಖೇಲತ ಬಿಜುರಿಯಾ ನಯನ ಮೋಹೇ||

ಪ್ರಭು ಹೋ ಕೃಪಾಲು ಅತುಲ ಗುಣಾಕೋ
ದೇಖಕೇ ಜೀಯಾರಾ ಹೋತ್
ಸುಮಧುರ್ ಹಾಸ್ ಜೀಯಾರಾ ಉದಾಸ್
ಭಜು ವನ ವಿಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ವಂಶೀಧಾರೀ||

By | 2015-04-29T10:37:15+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment