+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ

Home//ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ

ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ

ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ನಾಮ ಸುಮರ ನರ|
ಸಕಲ ಮನೋರಥ ಪೂರಣಕಾರೀ||

ರಾವಣ ನಾಮ ಲಿಯೋ ದೃಢಮನಸೇ|
ಸಕಲದೇವ ಆಜ್ಞಾ ಸಿರಧಾರೀ||

ನಂದೀಗಣ ಜಬ ಸುಮರನ ಕೀನೋ|
ಕಾಲಪಾಶ ತತ್ಕಾಲ ನಿವಾರೀ||

ಉಪಮನ್ಯು ಮುನಿ ಕರೇ ತಪಸ್ಯಾ|
ದೂಧಸಮುದ್ರ ಕಿಯೋ ಬಡಭಾರೀ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಯಹೀ ವರ ಮಾಂಗೇ|
ಭಕ್ತಿದಾನ ದೀಜೇ ತ್ರಿಪುರಾರೀ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-29T10:57:01+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment