+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾದಾನೀ

Home//ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾದಾನೀ

ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾದಾನೀ

ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾದಾನೀ ದಯಾನೀ||

ಜಗಜನನೀ ದುಃಖಹರನೀ
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಮಾತಾ ಸರಸ್ವತೀ||

ಕೀಜೇ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಸೇವಾಕಪರ ಅಪನೇ
ನಾರಾಯನೀ ಶ್ವೇತ ಕಮಲಾಸನೀ ಶ್ವೇತ
ಶ್ವೇತ ಅಖಿನಿ ಶ್ವೇತ ಅಶ್ವಿನೀ
ಹರ ಪಾರ್ವತೀ||

By | 2015-04-29T10:33:49+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment