+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶಶಧರ ತಿಲಕಭಾಲ

//ಶಶಧರ ತಿಲಕಭಾಲ

ಶಶಧರ ತಿಲಕಭಾಲ

ಶಶಧರ ತಿಲಕಭಾಲ ಗಂಗಾ ಜಟಾಪಾರ
ಕರೇ ಲಿಯೇ ತ್ರಿಶೂಲ ರುದ್ರ ವಿರಾಜೇ||

ಭಸ್ಮ ಅಂಗ ಛಾಯೀ ಗಲೇ ರುಂಡಮಾಲಾ
ಭೈರವ ತ್ರಿಲೋಚನ ಹರ ಯೋಗೀ ಸಾಜೇ||

ಆಸನ-ವಾಹನ-ವೃಷ ವಸನಮೃಗಛಾಲೇ|
ಕಾಲಕೂಟ ಕಂಠೇ ಭರಾ ತಿಮಿರ ಲಾಜೇ||

ಗಾವತ ಹರಿಗುಣ ಶ್ರವಣೇ ಅತಿ ಮಧುರ
ಧ್ಯಾವತ ತಾನ ರಾಗೇ ಸದಾ ಹೃದಿ ಮಾಝೇ||

—-ಯದುನಾಥಭಟ್ಟ

By | 2015-04-29T10:19:12+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment