+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ವಂಗ ಹೃದಯ

//ವಂಗ ಹೃದಯ

ವಂಗ ಹೃದಯ

ವಂಗ ಹೃದಯ ಗೋಮುಖೀ ಹೊಇತೇ
ಕರುಣಾಗಂಗಾ ಬಹಿಯಾ ಜಾಯ್
ಏಶೊ ಕಂಠ ಪಿಪಾಸಾಯ್||

ವ್ಯರ್ಥವಾಸನಾ ಅನಲ ದಹನ್
ಸಹಿಲೇ ಕೊತೊನಾ ಜನಮ ಮರಣ್
ಆಲೇಯಾರ್ ಸಾಥೇ ಛುಟಿತೇ ಛುಟಿತೇ
ಶ್ರಮಜಸಲಿಲಸಿಕ್ತಕಾಯ್
ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸಲಿಲೇ ಬಾರೇಕ ಡುಬಿಲೇ
ಸಕಲ ಜ್ವಾಲಾ ಜುಡಾಬೇ ತಾಯ್||

ಜಾಹ್ನವೀ ತೀರೇ ತೃಷ್ಣಾ ಕಾತರ್
ಅಂಧ ಯೇ ಜನ ಖೋಜೇ ಸರೋವರ್
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂತಗಂಗಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಸಾಗರೇ ಧಾಯ್
ಹೋಕ್ ಅವಸಾನ್ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯಾಣ್
ಏಶೊ ಛುಟೇ ಏಶೊ ಧರಿ ಗೋ ಪಾಯ್||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮೇಶಾನಂದ

By | 2015-04-29T10:03:50+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment