+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಲಾಗು ನಿಯಾ ಪಾಯಾ

//ಲಾಗು ನಿಯಾ ಪಾಯಾ

ಲಾಗು ನಿಯಾ ಪಾಯಾ

ಲಾಗು ನಿಯಾ ಪಾಯಾ ವಿ
ನವಿತೋ ತುಮ್ಹಾಲಾ|
ಕರತಾಳಿ ಬೋಲಾ ಮುಖೇ ನಾಮ||

ವಿಟ್ಠಲ ವಿಟ್ಠಲ ಮ್ಹಣಾ ವೇಳು ವೇಳಾ
ಹಾ ಸುಖ ಸೋಹೋಳಾ ಸ್ವರ್ಗೀ ನಾಹಿ||

ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ
ಮಾರ್ಗ ಹಾ ಪರಂಝಳ ವೈಕುಂಠೀ ಚಾ||

ಸಕಳ್ಯಾಂಚಿ ಏಥೇ ಆಹೇ ಅಧಿಕಾರ
ಕಲಿಯುಗ ಉದ್ಧಾರ ಹರಿ ಚೇ ನಾಮ||

ತುಕಾ ಮ್ಹಣೇ ನಾಮ ಪಾಂಚೇ ಚಾರೀ ಮುಕ್ತಿ
ಐ ಸೇ ಬಹು ಗ್ರಂಥೀ ಬೋಲಿ ಏಲೇ||

—-ತುಕಾರಾಮ

By | 2015-04-29T09:56:35+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment