+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮನಾಮರಸ ಪೀಜೈ

//ರಾಮನಾಮರಸ ಪೀಜೈ

ರಾಮನಾಮರಸ ಪೀಜೈ

ರಾಮನಾಮರಸ ಪೀಜೈ
ಮನುವಾ ರಾಮನಾಮರಸ ಪೀಜೈ|

ತಜ ಕುಸಂಗ ಸತಸಂಗ ಬೈಠ ನಿತ
ಹರಿಚರಚಾ ಸುನ ಲೀಜೈ||

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮ ಲೋಭ ಮೋಹಕೂ
ಬಹಾ ಚಿತ್ತಸೋ ದೀಜೈ||

ಮೀರಾಕೇ ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧರ ನಾಗರ
ತಾಹಿಕೇ ರಂಗಮೇ ಭೀಜೈ||

—-ಮೀರಾ

By | 2015-04-28T10:54:16+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment