+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಣಧಾಮ ಹಮಾರಿ

//ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಣಧಾಮ ಹಮಾರಿ

ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಣಧಾಮ ಹಮಾರಿ

ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಣಧಾಮ ಹಮಾರಿ||

ನವ ದೂರ್ವಾದಲ ಕಾಂತಿ ಉಜಲ
ಹೃದಿ ಮಂದಿರೇ ಮಂಗಲಕಾರೀ ಬಿಹಾರೀ||

ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯ ಹೇ ದೇವ ದೇವ
ಶ್ರೀ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪುರ ಜನ ತಾಪನಿವಾರೀ
ಕೌಸಲ್ಯಾಸುತ ದಶರಥ ನಂದನ
ನಟಸುಂದರ ಸರಯೂತಟಚಾರೀ||

ಕಮಲನೇತ್ರ ವಿಮಲ ಮುಖಮಂಡಲ
ತರುಣಾರುಣ ಭತಿ ಗಂಡೇ
ವಕ್ಷಪೀನ ಕಟಿ ಕ್ಷೀಣ ಅಸೀಮ ಶಕ್ತಿ
ಸುಬಲಿತ ಭುಜದಂಡೇ
ರಂಭಾತರು ಊರು ಚರಣೇ ಉದಿತ ಚಾರು
ಚಂದ್ರ ಲಖರ ದ್ವೌ ಸಾರಿ
ಶೀರ್ಷೇ ಪ್ರಖರ ಕೋಟಿ ಭಾನು ಕರೋಜ್ವಲ
ಝಲಮಲ ಮುಕುಟ ಕರೇ ಧನುರ್ಧಾರೀ||

—-ವಿಶ್ವರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ

By | 2015-04-28T10:47:03+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment