+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದಶರಣ

//ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದಶರಣ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದಶರಣ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದಶರಣ ಜೀವನ
ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾಮಧಾರೀ|

ರುದ್ರ ಅವತಾರ ಭೈರವ-ಹುಂಕಾರ
ಏಶೇ ಚರಾಚರವಾರೀ| ಪ್ರಭು||

ತೇಜದೃಪ್ತ ತವ ಸ್ಥಿರಕಂಠರವ
ಅಭೀರಭೀಃ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಚಾರೀ|
ನಾಶಿ ಭವಾಮಯ ದಿಲೇ ವರಾಭಯ
ನಿರ್ಭಯಕೊರಿ ನರನಾರೀ||

ಗಾಹೇ ಅಕಿಂಚನ ತವ ಗುಣಕೀರ್ತನ
ಚಾಹೋ ಕೃಪಾ ನಯನೇ ನೇಹಾರೀ|
ದೇಹೊ ಪದಾಶ್ರಯ ದೀನದಯಾಮಯ
ಅಪಾರ್ ಕರುಣಾ ಭಯಹಾರೀ||

—-ಹೃಷೀಕೇಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

By | 2015-04-28T10:28:13+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment