+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಣಧಾಮ್

//ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಣಧಾಮ್

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಣಧಾಮ್

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಣಧಾಮ್ ಆಮಾರಿ|

ಭವ ಸಂತಾಪಿತ ದಗ್ಧ ಹೃದಯ ಮರು-
ಸಿಂಚಿತ ಮಂಗಲವಾರಿ ಬಿಸಾರೀ||

ಪೂರ್ಣನಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ಯಾನಯುಗ
ಮೂರುತಿ ಏಕ ಅವತಾರ ಬಿಹಾರೀ|
ನಿಖಿಲ ಚರಾಚರ ಧರ್ಣಸಮನ್ವಯ
ಸಾಮ್ಯ ಸನಾತನ ಸ್ಥಾಪನಕಾರೀ||

ಶಾರದ ಚಂದ್ರ ನಿಂದಿತ ಮುಖ ಉಜ್ವಲ
ಶಾಂತಿ ನಿಝರ ಮೃದುಹಾಸ್ಯೇ|
ತೃಪ್ತಪ್ರಾಣಮನ ದೀನಭಕತ
ನಿತ್ಯಾಮೃತ ಪ್ರೇಮ ಮಧು ದಾಸ್ಯೇ||

ಪಂಚವಟೀ ತಟ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ರತ
ರಮ್ಯ ಮೂರತಿ ರೂಪಧಾರೀ|

ಭಕ್ತೇ ಅಭಯ ತವ ದೇಹೊ ಪದಪಂಕಜೇ
ಜಯ ಜಯ ದಯಾಲ್ ಭವಾಮಯವಾರೀ||

By | 2015-04-28T10:04:17+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment