+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೂಪಧಾರೀ

//ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೂಪಧಾರೀ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೂಪಧಾರೀ

(ನಮೋ)ರಾಮಕೃಷ್ಣರೂಪಧಾರೀ|
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮೂರ್ತ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಭೋ
ಧರಮಸ್ಥಾಪನಕಾರೀ||

ನಮೋ ಜಗತಾರಣ ಜೀವದುಖವಾರಣ
ಜನಮ-ಮರಣ-ನಿವಾರೀ|
ನಮೋ ಮೋಹಮೋಚನ ಸಂಸಾರಬಂಧನ
ಕಟಾಕ್ಷೇ ಛೇದನಕಾರೀ||

ಕತನಾ ಜನಮ ಜನಮ ಖೂಜಿಯಾ
ಏ ಜೀವನೇ ಪೇಯೇಛಿ ತೋಮಾಯ|
ತವ ಭಾವನಾಯ ಜೇನ ದಿನ ಜಾಯ
ಮಿನತಿ ರಾಖಗೋ ರಾಗಾಪಾಯ||

ನಮೋ ದೀನಬಂಧು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು
ಪೂರ್ಣ ಇಂದು ತಮೋಹಾರೀ|
ಸರ್ವದೇವದೇಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮೋ ನಮೋ
ಸಾರದಾಮಾನಸವಿಹಾರೀ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಚಂಡಿಕಾನಂದ

By | 2015-04-28T10:34:16+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment