+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ

//ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇಖಾ ದಾಓ|

ಕರುಣಾ-ಭಿಖಾರೀ ಆಮಿ
ಕರುಣಾನಯನೇ ಚಾಓ||

ಚರಣೇ ಉತ್ಸರ್ಗ ದಾನ
ಕರಿಯಾಛಿ ಏಈ ಪ್ರಾಣ
ಸಂಸಾರ-ಅನಲಕುಂಡೇ
ಗಿಯಾಛೇ ತಾಓ||

ಕಲುಷ ಕಲಂಕೇ ಭರಾ
ಆವರಿತಾ ಏ ಹೃದಯ
ಮೋಹೇ ಸುಗ್ಧ ಮೃತಪ್ರಾಯ
ಹೊಯೇ ಆಛಿ ದಯಾಮಯ||

ಮೃತಸಂಜೀವನೀ ದಾನೇ
ಶೋಧನ ಕೊರಿಯೇ ಲಓ||

—-ಸ್ವರ್ಣಕುಮಾರೀ ಘೋಷಾಲ್

By | 2015-04-28T09:54:16+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment