+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಹನಾ ನಹಿ ದೇಸ

//ರಹನಾ ನಹಿ ದೇಸ

ರಹನಾ ನಹಿ ದೇಸ

ರಹನಾ ನಹಿ ದೇಸ ಬಿರಾನಾ ಹೈ||

ಯಹ ಸಂಸಾರ ಕಾಗದಕಿ ಪುಡಿಯಾ
ಬೂಂದ ಪಡೇ ಘುಲ ಜಾನಾ ಹೈ||

ಯಹ ಸಂಸಾರ ಕಾಂಟಕೀ ಬಾಡೀ
ಉಲಝ ಪುಲಝ ಮರಿ ಜಾನಾ ಹೈ|

ಯಹ ಸಂಸಾರ ಝಾಡ ಔರ್ ಝಾಂಕರ
ಆಗ ಲಗೇ ಬರಿ ಜಾನಾ ಹೈ|
ಕಹತ ಕಬೀರ ಸುನೋ ಭಾಈ ಸಾಧೋ
ಸತಗುರು ನಾಮ ಠಿಕಾನಾ ಹೈ||

—-ಕಬೀರದಾಸ

By | 2015-04-28T09:49:21+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment