+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಮೋರಿ ಲಾಗೀ ಲಟಕ

//ಮೋರಿ ಲಾಗೀ ಲಟಕ

ಮೋರಿ ಲಾಗೀ ಲಟಕ

ಮೋರಿ ಲಾಗೀ ಲಟಕ ಗುರುಜರನನಕೀ||

ಚರನ ಬಿನಾ ಮುಝೇ ಕಛು ನಹೀ ಭಾವೇ
ಝೂಠ್ ಮಾಯಾ ಸಬ ಸಪನನಕೀ||

ಭವಸಾಗರ ಸಬ ಸೂಖ್ ಗಯಾ ಹೈ
ಫಿಕರ ನಹೀ ಮುಝೇ ತರನನಕೀ||

ಮೀರಾ ಕಹೇ ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧರನಾಗರ
ಉಲಟ ಭಈ ಮೋರೇ ನಯನನಕೀ||

—-ಮೀರಾ

By | 2015-04-28T08:01:02+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment