+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಮಹಾಕಾಲೇರ್ ಕೋಲೇ ಏಶೇ

//ಮಹಾಕಾಲೇರ್ ಕೋಲೇ ಏಶೇ

ಮಹಾಕಾಲೇರ್ ಕೋಲೇ ಏಶೇ

ಮಹಾಕಾಲೇರ್ ಕೋಲೇ ಏಶೇ
ಗೌರೀ ಹೊಲೊ ಮಹಾಕಾಲೀ||
ಶ್ಮಶಾನ ಚಿತಾರ್ ಭಸ್ಮ ಮೇಖೇ
ಮ್ಲಾನ್ ಹೊಲೊ ಮಾರ್ ರೂಪೇರ್ ಡಾಲಿ||

ತಬು ಮಾಯೇರ್ ರೂಪ್ ಕಿ ಹಾರಾಯ್
ಶೇ ಜೇ ಛೊಡಿಯೇ ಆಛೇ ಚಂದ್ರತಾರಾಯ್|
ಮಾಯೇರ್ ರೂಪೇರ್ ಆರತಿ ಹೊಯ್
ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ-ಪ್ರದೀಪ ಜ್ವಾಲಿ||

ಉಮಾ ಹೊಲೊ ಭೈರವೀ ಹಾಯ್
ವರಣ್ ಕರೇ ಭೈರವೇರೇ| (ಹೇರಿ)
ಶಿವೇರ್ ಶಿರೇ ಜಾಹ್ನವೀರೇ
ಶ್ಮಶಾನೇ ಮಶಾನೇ ಫೇರೇ||

ಅನ್ನ ದಿತೇ ತ್ರಿಜಗತೇ
ಅನ್ನದಾ ಮೋರ್ ಬೇಡಾಯ್ ಪಥೇ|
ಭಿಕ್ಷು ಶಿವೇರ್ ಅನುರಾಗೇ
ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಂಗೇ ರಾಜದುಲಾಲೀ||

—-ಕಾಜಿ ನಜರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ

By | 2015-04-28T06:50:43+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment