+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಭುವನಮೋಹಿನಿ ಮಾಯಾಯ

Home//ಭುವನಮೋಹಿನಿ ಮಾಯಾಯ

ಭುವನಮೋಹಿನಿ ಮಾಯಾಯ

(ತೋಮಾರ)ಭುವನಮೋಹಿನಿ ಮಾಯಾಯ
ಭೂಲಾಯೋನಾ ಮಾ ಆಮಾಯ|
ಭಜನವಿಹೀನಜನೇ ದಾಓ ಮತಿ ರಾಂಗಾಪಾಯ||

ಕೇ ಆಛೇ ಮಾ ತೋಮಾ ಬಿನೇ
ಕೋಲೇ ನಿತೇ ದೀನಜನೇ|
ಜೀವನೇ ಮರಣೇ ರಣೇ
ಸಾಥೇ ಸಾಥೇ ಕೇವಾ ಜಾಯ||

—-ಸ್ವಾ.ಚ.

By | 2015-04-28T06:09:36+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment