+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಬಾಜೇ ಮೃದಂಗ ವೀಣಾ

//ಬಾಜೇ ಮೃದಂಗ ವೀಣಾ

ಬಾಜೇ ಮೃದಂಗ ವೀಣಾ

ಬಾಜೇ ಮೃದಂಗ ವೀಣಾ ಬಾಜೇ ಮುರಲೀ
ನಂದದುಲಾಲಾ ಬಾಮೇ ಬರಜ ದುಲಾಲೀ||

ನಾಚೇ ಕಾಲಿಂದೀ ಅವಿರಲ ಆನಂದೇ
ಛಂದೇ ಛಂದೇ ಉಛಲೀ ಉಛಲೀ||

ಶಿಹರೇ ಕದಂಬತಲೇ ಕಾನನೇ ಕುಸುಮದಲ
ಚಂದ್ರ ಆತಂಕ ನಭೇ ತಾರಾಕುಲ ಝಲಮಲ
ನೇಹಾರೀ ಭಕತಕುಲ
ಶ್ರೀರಾಧಾ ಗೋವಿಂದೇ
ನವಜಲಧಾರೀ ಚಲೇ
ಚೀರ ಬಿಜಲೀ||

—-ಕಾಜಿ ಸಜರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ

By | 2015-04-27T11:05:41+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment