+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪ್ರೀತಮ್ ಹಮಾರೋ

Home//ಪ್ರೀತಮ್ ಹಮಾರೋ

ಪ್ರೀತಮ್ ಹಮಾರೋ

ಪ್ರೀತಮ್ ಹಮಾರೋ ಪ್ಯಾರೋ
ಶ್ಯಾಮ ಗಿರಿಧಾರಿ ಹೈ||

ಮೋಹನ್ ಅನಾಥನಾಥ್
ಭಕ್ತನ್ ಕೇ ರಹೇ ಸಾಥ್|
ವೇದ ಗುಣ ಗಾವೇ ಗಾಥ್
ಬಾಂಕೇ ಬಿಹಾರಿ ಹೈ||

ಕಮಲ ಬಿಸಾಲ ನೈನ್
ನಿಪಾಟ ರಸೀಲೇ ಬೈನ್|
ದೀನನ್ ಕೋ ಸೂಖ್ ದೈನ್
ಚಾರ ಭುಜಧಾರೀ ಹೈ||

ಸುಮಿರೂ ಮೈ ಸಾಂಝ್ ಭೋರ್
ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಹಾಥ್ ಜೋರ್|
ತುಮಿ ಹೋ ಪ್ರಭುಜೀ ಮೋರ್
ಚರಣ ತಿಹಾರೀ ಹೈ||

—-ಪ್ರತಾಪಬಾಲಾ

By | 2015-04-27T10:33:31+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment