+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪ್ರಲಯನಾಚನ

//ಪ್ರಲಯನಾಚನ

ಪ್ರಲಯನಾಚನ

ಪ್ರಲಯನಾಚನ ನಾಚಲೇ ಜಖೊನ್ ಆಪನ ಭೂಲೇ
ಹೇ ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ್
ಜಟಾರ ಬಾಂಧನ ಪಡ್ ಲೊ ಖುಲೇ ||

ಜಾಹ್ನವೀ ತಾಇ ಮುಕ್ತಧಾರಾಯ್
ಉನ್ಮಾದಿನೀ ತಾರ್ ತರಂಗದಲ ಉಠಲೊ ದುಲೇ||

ರವೀರ್ ಆಲೋ ಸಾರಾ ದಿಲೊ ಆಕಾಶಪಾರೇ
ಶುನಿಯೇ ದಿಲೊ ಅಭಯವಾಣೀ ಘರ್ ಛಾಡಾರೇ|
ಆಪನ ಸ್ರೋತೇ ಆಪಾನಿ ಮಾತೇ
ಸಾಥಿ ಹೋಲೊ ಆಪನ ಸಾಥೇ
ಸಬ್ ಹಾರಾಸೇ ಸಬ್ ಪೇಲೇ ತಾರ್ ಕೂಲೇ ಕೂಲೇ||

—-ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

By | 2015-04-27T10:23:02+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment