+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪ್ರಭು ತೇರಿ ಮಹಿಮಾ

//ಪ್ರಭು ತೇರಿ ಮಹಿಮಾ

ಪ್ರಭು ತೇರಿ ಮಹಿಮಾ

ಪ್ರಭು ತೇರಿ ಮಹಿಮಾ ಪರಮ ಅಪಾರಾ
ಜಾಕೋ ಮಿಲನ ನಹೀ ಕೋಯೀ ಪಾರಾ||

ಸಕಲ ಜಗತಕೋ ಆಪ ರಚಾವೇ ಸಬಕಾ ಪಾಲನ ಕಾರಾ
ಅಂದರ ಬಾಹಿರ ಸಬ ಘಟ ಪೂರಣ ಸಬಸೇ ನಿಶಿದಿನ ನ್ಯಾರಾ||

ಕೈಸೇ ಸೂರಜ ಗರಮ ಬನಾಯಾ ಶೀತಲ ಚಾಂದ ಉಜಾರಾ
ಜುದಾಜುದಾ ನಿತ ನಭಕೇ ಮಾಹೀ ಕೈಸೇ ಚಮಕತ ತಾರಾ||

ಊಂಚೇ ಊಂಚೇ ಪರ್ವತ ಕೀನೇ ಸರಿತಾ ನಿರ್ಮಲ ಧಾರಾ
ಕೈಸೇ ಭೂಮಿ ಅಚಲ ನಿರಂತರ ಕ್ಯೋಂ ಸಾಗರ ಜಲ ಖಾರಾ||

ಕಿಸವಿಧ ಬೀಜ ಬನೇ ಬಿರಛನಕೇ ನಾನಾ ಭಾಂತ ಹಜಾರಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂತ ನ ಆವೇ ಸುರನರ ಮುನಿಗಣ ಹಾರಾ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-27T10:11:35+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment