+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪ್ರಭು ಕರ ಸಬ ದುಃಖ

//ಪ್ರಭು ಕರ ಸಬ ದುಃಖ

ಪ್ರಭು ಕರ ಸಬ ದುಃಖ

ಪ್ರಭು ಕರ ಸಬ ದುಃಖ ದೂರ ಹಮಾರೇ
ಶರಣ ಪಡೇ ಹಮ ದಾಸ ತುಮ್ಹಾರೇ||

ಸಕಲ ಜಗತ ತುಮನೇ ಉಪಜಾಯಾ
ತುಮಹೀ ಹೋ ಪ್ರತಿಪಾಲನ ಹಾರೇ||

ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತರಯಾಮೀ
ಧ್ಯಾವತ ಸುರನರ ಮುನಿಗಣ ಸಾರೇ||

ನಾಮ ತುಮ್ಹಾರೋ ಸಬ ಸುಖದಾಯಕ
ಸಕಲ ದೋಷ ಭಯ ಪಾಪ ನಿವಾರೇ||

ಸತ ಚಿತ ಆನಂದ ರೂಪ ತುಮ್ಹಾರೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸದಾ ಮನ ಧಾರೇ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-27T10:00:55+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment