+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪ್ರಬಲದಲ ಸಾಜೇ

//ಪ್ರಬಲದಲ ಸಾಜೇ

ಪ್ರಬಲದಲ ಸಾಜೇ

ಪ್ರಬಲದಲಸಾಜೇ|
ಝಕ ಝುಮ ಭೂಮಿ ಪರ
ವ್ರಜ ಉಮಂಡ ಘನಘಮಂಡ
ಝರ ಇಂದ್ರ ಭಾಯೋ||

ಬರಸತ ಮುಸರ ಧಾರ
ಹೋತ ಪ್ರಹರ ಚಾರ|
ಕೃಷ್ಣ ಗಿರಿಕರ ಧರಕೇ
ಗೋಕುಲ ಬಚಾಯೋ||

ಬೂಂದನಸೇ ಧರಣೀಧರ
ಸಬಕೀ ರಕ್ಷಾ ಕರತ|
ಜೀನಜಂತು ಪಶುಪಕ್ಷಿ
ಅತಿ ಸುಖ ಪಾಯೋ||

ತಾನಸೇನ ಕೇ ಪ್ರಭು
ತುಮ್ಹರೀ ಗತಿ ಅದಭುತ |
ಸುರಪತಿ ಅಧೀನ ಹೋತ
ಅತಿ ಸುಖ ಪಾಯೋ

—-ತಾನಸೇನ

By | 2015-04-27T09:56:02+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment