+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ

Home//ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ

ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ

ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ
ಗೌರೀಸುತ ಪ್ರಿಯ ಮಹೇಶ
ಸಕಲ ವಿಘನ ಭಯ ಕಲೇಶ
ದೂರಸೇ ನಿವಾರೇ||

ಲಂಬ ಉದರ ಭುಜ ವಿಶಾಲ
ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ ಚಂದ್ರಭಾಲ
ಶೋಭತ ಗಲ ಪುಷ್ಪಮಾಲ
ರಕ್ತವಸನ ಧಾರೇ||

ಋದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ದೋವು ನಾರ
ಚಮರ ಕರತ ಬಾರ ಬಾರ
ಮೂಷಕವಾಹನ ಸವಾರ
ಭಕ್ತನ ಹಿತಕಾರೇ||

ಪೂರಣಗುಣಗಣಗಣನಿಧಾನ
ಸುರಮುನಿಯಶ ಕರತ ಗಾನ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಚರಣಧ್ಯಾನ
ಸಕಲ ಕಾಜ ಸಾರೇ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-27T09:51:09+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment