+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀರಂಗ

//ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀರಂಗ

ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀರಂಗ

ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀರಂಗ ಭಜರೇ ಮನಾ||

ಅಮೋಲಿಕ ಜಾತೇ ವಯ ಆತಾ ತರಿ ಧರಿ ಸೋಯ
ಆಸಾ ಕಾಯ ಮಾನವದೇಹ ಯೋಯಿಲ ಪುನ್ಹಾ||

ವಿಷಾಯಾಂಚೀ ಸುಖದ್ವಾಡ ಯೇಥೇ ಆಹೇ ಬಹುಗೋಡ
ಫುಡೇ ಆಹೇ ಅವಘಡ ಯಮಯಾತನಾ||

ತುಕಾ ಮ್ಹಣೇ ಏಕ ಕರಾ ಹರಿಚರಣ ದೃಡ ಧರಾ
ಚುಕೇಲ ಚೌರ್ಯಾ ಶಿಂಚಾ ಫೇರಾ ತುಝಿಯಾ ಪ್ರಾಣಾ||

—-ತುಕಾರಾಮ

By | 2015-04-27T08:04:21+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment