+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ನಿಬಿಡ ಆಂಧಾರೇ

//ನಿಬಿಡ ಆಂಧಾರೇ

ನಿಬಿಡ ಆಂಧಾರೇ

ನಿಬಿಡ ಆಂಧಾರೇ ಮಾ ತೋರ್ ಚಮಕೇ ಅರೂಪರಾಶಿ
ತಾಇ ಜೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಧರೇ ಹೊಯೇ ಗಿರಿಗುಹವಾಸೀ||

ಅನಂತ ಆಂಧಾರ ಕೋಲೇ ಮಹಾನಿರ್ವಾಣ ಹಿಲ್ಲೋಲೇ
ಚಿರಶಾಂತಿ ಪರಿಮಲ ಅವಿರಲ ಜಾಯ್ ಭಾಸಿ||

ಮಹಾಕಾಲರೂಪ ಧರಿ ಆಂಧಾರ ವಸನ ಪರಿ
ಸಮಾಧಿಮಂದಿರೇ ಓ ಮಾ ಕೇ ತುಮಿ ಗೋ ಏಕಾ ಬಸಿ||

ಅಭಯಪದ ಕಮಲೇ ಪ್ರೇಮೇರ ಬಿಜಲಿ ಖೇಲೇ
ಚಿನ್ಮಯ ಮುಖಮಂಡಲೇ ಶೋಭೇ ಅಟ್ಟ ಅಟ್ಟಹಾಸಿ||

—-ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ಸನ್ಯಾಲ

By | 2015-04-27T07:31:27+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment