+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ನಾರಾಯಣ ಮೈ ಶರಣ

//ನಾರಾಯಣ ಮೈ ಶರಣ

ನಾರಾಯಣ ಮೈ ಶರಣ

ನಾರಾಯಣ ಮೈ ಶರಣ ತುಮ್ಹಾರೀ
ದಯಾ ಕರೋ ಮಹಾರಾಜ ಹಮಾರೇ||

ಮಾತ ತಾತ ಸುತ ದಾರ ಸಹೋದರ
ಕೋಈ ನ ಆವತ ಕಾಜ ಹಮಾರೇ||

ಭವಸಾಗರ ಜಲ ದುಸ್ತರ ಭಾರೀ
ತುಮ್ಹರೇ ಚರಣ ಜಹಾಜ ಹಮಾರೇ||

ಪಾಪ ಅನೇಕ ಕಿಯೇ ಜಗಮಾಹೀ
ತುಮ್ಹಕೋ ಹೈ ತುಮರೀಸೇ
ಸಬದುಃಖ ಚಾವತ ಭಾಜ ಹಮಾರೇ||

—-ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-27T07:24:13+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment