+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ದೇವಾಚಿಯೇ ದ್ವಾರೀ

Home//ದೇವಾಚಿಯೇ ದ್ವಾರೀ

ದೇವಾಚಿಯೇ ದ್ವಾರೀ

ದೇವಾಚಿಯೇ ದ್ವಾರೀ ಉಭಾ ಕ್ಷಣಭರೀ|
ತೇಣೇ ಮುಕ್ತಿ ಚಾರೀ ಸಾಧಿಲಿಯಾ||

ಹರಿಯುಖೇ ಮ್ಹಣಾ ಹರಿಮುಖೇ ಮ್ಹಣಾ|
ಪುಣ್ಯಾಚೀ ಗಣನಾ ಕೋಣ ಕರಿ||

ಅಸೋನಿ ಸಂಸಾರೀ ಜಿಹ್ವೇ ವೇಗ ಕರೀ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಉಭಾರೀ ಬಾಹ್ವಾ ಸದಾ||

ಜ್ಞಾನದೇವೋ ಮ್ಹಣೇ ವ್ಯಾಸಾ ಚಿಯೇ ಖುಣೇ
ದ್ವಾರಕೇಚೇ ರಾಣೇ ಪಾಂಡವಾ ಘರೀ||

—-ಜ್ಞಾನದೇವ

By | 2015-04-27T06:37:04+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment