+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ

//ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ

(ಆಮಿ) ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ ಬಲೇ
ಮಾ ಜದಿ ಮರಿ|
ಆಖೇರೇ ಏದಿನೇ ನಾ ತಾರ ಕೇಮನೇ
ಜಾನಾ ಜಾಬೇ ಗೋ ಶಂಕರೀ||

ನಾಶಿ ಗೋ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯಾಕರಿ ಭ್ರೂಣ
ಸುರಾಪಾನ ಆದಿ ವಿನಾಶಿ ನಾರಿ ||

ಏ ಸಬ ಪಾತಕ ನಾ ಭಾವಿ ತಿಲೇಕ
ಬ್ರಹ್ಮಪದೇ ನಿತೇ ಪಾರಿ||

By | 2015-04-27T06:21:00+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment