+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತುಮ ಬಿನ ಮೋರೀ

//ತುಮ ಬಿನ ಮೋರೀ

ತುಮ ಬಿನ ಮೋರೀ

ತುಮ ಬಿನ ಮೋರೀ ಕೌನ ಖಬರ ಲೇ
ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರೀ ||

ಮೋರಮುಕುಟ ಪೀತಾಂಬರ ಸೋಭೇ
ಕುಂಡಲಕೀ ಛಬ್ ನ್ಯಾರೀ ರೇ||

ಭರಿ ಸಭಾ ಮೇ ದ್ರೌಪದಿ ಠಾಡೇ
ರಾಖೋ ಲಾಜ್ ಹಮಾರೀ|
ಮೀರಾ ಕೇ ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧರ ನಾಗರ
ಚರಣ ಕಮಲ ಬಲಿಹಾರೀ||

—-ಮೀರಾ

By | 2015-04-25T10:19:41+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment