+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತುಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

//ತುಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ತುಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ತುಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತುಮಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಮಿ ರಾಮ
ತುಮಿ ವಿಷ್ಣು ತುಮಿ ಜಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾಣಾರಾಮ||

ತುಮಿ ಆಧೇಯ ಆಧಾರ ತುಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರ|
ತುಮಿ ನರರೂಪಧರ ವಿಜಿತಕನಕಕಾಮ||

ಅಪಾರ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ತುಮಿ ದೇವ ದೀನಬಂಧು|
ಯಾಚೀ ಇಂದು ಕೃಪಾಬಿಂದು ಚರಣೇ ಕೊರಿ ಪ್ರಣಾಮ||

—-ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

By | 2015-04-25T10:39:46+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment