+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ

//ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ

ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ

ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ
ನಿಶಿದಿನ ತುಮಿ ಆಮಾರ್ ||

ತುಮಿ ಸುಖ ತುಮಿ ಶಾಂತಿ
ತುಮಿ ಹೇ ಅಮೃತ ಪಾಥಾರ್||

ತುಮಿ ತೋ ಆನಂದ ಲೋಕ
ಜುಡಾಓ ಪ್ರಾಣ, ನಾಶ ಶೋಕ||

ತಾಪಹರಣ ತೋಮಾರ ಚರಣ
ಅಸೀಮ ಶರಣ ದೀನಜನಾರ್||

—-ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ

By | 2015-04-25T10:34:47+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment