+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತಾರಾ ಉಜ್ವಲ

//ತಾರಾ ಉಜ್ವಲ

ತಾರಾ ಉಜ್ವಲ

ತಾರಾ ಉಜ್ವಲ ಪಶಿಲೊ ಧರಾಪರ
ನಿರ್ಮಲ ಗಗನ ವಿಕಾಶೀ|
ರತ್ನಗರ್ಭಾ ನಾರೀ ರತ್ನ ಪ್ರಸವಿಲೊ
ಬಿಭೋರ ಬಾಲ ಸಂನ್ಯಾಸೀ||

ರವಿಕರ ಕರ್ಷಿತ ಕುಜ್ಝಟಿಕಾ ಘನ
ಆವರೇ ದಿನಕರ ಕಾಂತಿ|
ಮಾಯಾವಲಂಬನ ಕಾಯಾ ಪ್ರಕಟನ
ಲೀಲಾ ಆವರಣ ಭ್ರಾಂತಿ||

ಗುರುಪದ ಧಾರಣ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ
ಮಹಾ ಹ್ರದೇ ನದ ಮಹಾಸಮ್ಮಿಲನ|
ದಯಾ ಉಚ್ಛ್ವಸಿತ ಸ್ರೋತ ಮಹಾನ್
ದುರಿತ ಅಶಾಂತಿ ವಿಧೌತ ಮೇದಿನೀ||

ಜನಮನ ಮಾರ್ಜಿತ ಶಾಂತಿಪ್ರದಾನ್
ಸಶಿಷ್ಯ ಗುರುಪದ ಹೃದೇ ಸಾಧೇ ಧರಿ|
ಗಾಯ್ ಅಕಿಂಚನ ಗಾನ್
ಕೃಪಾಕಣಾ ಅಭಿಲಾಷೀ||

—-ಗಿರೀಶಚಂದ್ರ ಘೋಷ್

By | 2015-04-25T08:28:02+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment