+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಡಮರು ಹರ ಕರೇ

//ಡಮರು ಹರ ಕರೇ

ಡಮರು ಹರ ಕರೇ

ಡಮರು ಹರ ಕರೇ ಬಾಜೇ ಬಾಜೇ||

ತ್ರಿಶೂಲಧರ ಅಂಗ ಭಸ್ಮಭೂಷಣ
ವ್ಯಾಸಮಾಲಾ ಗಲೇ ವಿರಾಜೇ||

ಪಂಚವದನ ಪಿನಾಕಧರ ಶಿವ
ವೃಷಭವಾಹನ ಭೂತನಾಥ|
ರುಂಡ ಮುಂಡ ಗಲೇ ವಿರಾಜಿತ
ಅಜರ ಅಮರ ದಿಗಂಬರ ರೇ||

—-ಬಿಹಾರಿಲಾಲ್ ದುಬೇ

By | 2015-04-25T08:00:05+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment