+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಠುಮಕಿ ಚಲತ

//ಠುಮಕಿ ಚಲತ

ಠುಮಕಿ ಚಲತ

ಠುಮಕಿ ಚಲತ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಬಾಜತ ಪೈಜನಿಯಾ||

ಕಿಲ ಕಿಲಾಯ ಉಠತ ಧಾಯ
ಗಿರತ ಭೂಮಿ ಲಟಪಟಾಯ|
ಧಾಯೀ ಮಾತು ಗೋದ ಲೇತ
ದಶರಥಕೀ ರಾಣೀಯಾ||

ತುರಸೀದಾಸ ಅತಿ ಆನಂದ
ಹೇರತ ಮುಖಾರವಿಂದ|
ರಘುವರಕಿ ಛವಿ ಸಮಾನ
ರಘುವರ ಛವಿವಾಣಿಯಾ||

ಅಂಗರಜ ಅಂಗಲಾಯೀ
ವಿವಿಧ ಭಾತಿ ಸೋ ದುಲಾರ |
ತನ ಮನ ಧನ ಬಾರ ಬಾರ
ಕಹತ ಮೃದು ವಚನಿಯಾ||

—-ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-25T07:56:50+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment