+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಾನಕೀಸ ಕೀ ಕೃಪಾ

//ಜಾನಕೀಸ ಕೀ ಕೃಪಾ

ಜಾನಕೀಸ ಕೀ ಕೃಪಾ

ಜಾನಕೀಸ ಕೀ ಕೃಪಾ ಜಗಾವತೀ ಸುಜಾನ ಜೀವ
ಜಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿ ಮೂಢತಾ ಅನುರಾಗ ಶ್ರೀಹರೇ|
ಕರಿ ವಿಚಾರ ತಜಿ ವಿಕಾರ ಭಜ ಉದಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಭದ್ರಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ವೇದ ವದತ ರೇ||

ಮೋಹಮಯ್ ಕುಹೂನಿಸಾ ಬಿಸಾಲಕಾಸ ವಿಪುಲ ಸೋಯೊ
ಖೋಯೋ ಸೋ ಅನೂಪರೂಪ ಸುಪನ ಜೂ ಪರೇ|
ಅಬ ಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಗಟ ಜ್ಞಾನ ಭಾನುಕೇ ಪ್ರಕಾಶ ವಾಸನಾ
ಸರಾಗ ಮೋಹ ದ್ವೇಷ ನಿಬಿಡ ತಮ ಟರೇ ||

ಭಾಗೇ ಮದ ಮಾನ ಚೋರ ಭೋರ್ ಜಾನಿ ಜಾತುಧಾನ
ಕಾಮ ಮೋಹ ಲೋಭ ಛೋಭ ನಿಕರ ಅಪಡರೇ|
ದೇಖತ ರಘುವರ ಪ್ರತಾಪ ಬೀತೇ ಸಂತಾಪ ಪಾಪ
ತಾಪ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರೇಮ ಆಪ ದೂರ ಹೀ ಕರೇ||

ಶ್ರವನ ಸುನೀ ಗಿರಾ ಗಂಭೀರ ಜಾಗೇ ಅತಿ ಧೀರ ವೀರ
ವರ ವಿರಾಗ ತೋಷ ಸಕಲ ಸಂತ ಆದರೇ|
ತುಲಸೀದಾಸ ಪ್ರಭು ಕೃಪಾಲು ನಿರಖಿ ಜೀವ ಜನ ವಿಹಾಲು
ಭಂಜ್ಯೋ ಭವಜಾಲ ಪರಮ ಮಂಗಲಾಚರೇ||

—-ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-25T07:28:39+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment